Какво представлява външната връзка?

Външните връзки са хипервръзки, които показват (насочват) всеки домейн, различен от домейна, към който е връзката (източникът). С други думи, ако друг сайт насочва чрез линк към вашия сайт, това се счита за външна връзка към вашия сайт. По същия начин, ако Вие имате линк към друг сайт, то това също се счита за външна връзка.

Според някои експерти, занимаващи се със SEO оптимизация, наличието на много и релевантни външни връзки е гаранция за добро класиране в търсачките.

Външните връзки се приемат от търсачките, като „доверие на един сайт към друг сайт“. Колкото по силен е сайта, който дава връзката, толкова по добре е това за получаващия връзката сайт.

Как да използваме външните връзки?

Чрез използване на описателни текстове, които имат една и съща тема или ключови думи, които целевата страница се опитва да получи. Избягвайте използване на един и същ текст и едни и същи ключове думи всеки път – това може да предизвика (в Google) подозрения за спам. Стремете се към разнообразие от текстове, които да бъдат добре приети както от потребителите, така и от търсачките (Google, Bing, Yahoo, Ask  и др.).

Как външните връзки помагат за SEO оптимизация?

Статистически данни от изследвания, относно алгоритми и техники на търсачките показват, че получаването на силни външни връзки е най-важната цел, за постигане на добри резултати в класирането. Локализирането и отчитането на външните връзки е една от най-сложните системи, но и един от най-добрите начини, по които търсачките могат да определят популярността на определена уеб страница. Първата търсачка, която използва тази идея, беше Alta Vista, подобрена и приложена по-късно от Google.

Google първоначално използва PageRank (алгоритъм, разработен от съоснователя на Google Лари Пейдж). Този алгоритъм разглежда хипервръзките като гласове за популярност. Страниците с наличие на най-много връзки бяха считани за най-популярни. Когато са подходящи за конкретна уеб страница, най-популярните и подходящи страници стават първите страници, показвани в резултатите от Google. Този алгоритъм днес е много по-развит и далеч по-сложен.

Днес търсачките използват много и разнообразни стойности, за да определят качеството на външните връзки. Някои от тези стойности са:

  • Доверие на връзката;
  • Популярност на страницата на връзката;
  • Съответствието на съдържанието между изходната страница и целевата страница;
  • Релевантен текст, използван във връзка;
  • Броят на връзките към началната страница на предоставящият връзка уеб сайт;
  • Броят на домейните, които се свързват с целевата страница;
  • Тематична връзката между източника и целевия уеб сайт.
  • В допълнение към тези стойности външните връзки са важни поради две основни причини:

Популярност:

Докато трафикът е доста по-сложен за измерване от търсачките, външните връзки са по-стабилни и по-лесни за измерване. Това е така, защото стойностите на трафика понякога са скрити, а външните връзки са публично видими и лесни за отчитане. Поради тази и други причини, външните връзки са от голямо значение за определяне популярността на дадена уеб страница и в процеса на seo оптимизация. Тази стойност се комбинира със съответните индекси, за да се определят най-добри резултати за всяка конкретна заявка за търсене.

Значение:

Връзките предоставят авторитет на страницата, който е изключително важен за търсачките. Текстът, в който се поставят връзките, трябва да е със същата тема, като тази на сайтът, към който сочат. Връзката ще бъде още по-силна, ако сайтът даващ връзката е тематично свързан с този, към който дава връзка.

Връзките най-често представляват кратка фраза (например „изработка на уеб сайт“ или „seo оптимизация“) или URL адреса на целевата страница (например https://www.allxy.net ).