Външните връзки на уеб сайт

Външните връзки на уеб сайт

Какво представлява външната връзка? Външните връзки са хипервръзки, които показват (насочват) всеки домейн, различен от домейна, към който е връзката (източникът). С други думи, ако друг сайт насочва чрез линк към вашия сайт, това се счита за външна връзка към вашия...